Щодо організації та використання дистанційних технологій навчання

     В умовах карантину заклади загальної середньої освіти, їх педагогічні працівник мають вжити заходів щодо додержання вимог державних стандартів загальної середньої освіти та засвоєння учнями змісту кожного навчального предмета. Навчальний матеріал може бути освоєний з використанням технологій дистанційного навчання під час карантину.
  Для здійснення обміну навчальними матеріалами вчителі можуть застосовувати будь-які форми та методи, пристрої та інструменти шляхом використання технологій дистанційного навчання.
Всі матеріали розміщуються на вебсайті закладу загальної середньої освіти, зокрема навчальна тема, посилання на електронні ресурси, які рекомендовано для вивчення, практичні завдання для виконання, терміни їх виконання, посилання та час проведення вебінару (за необхідності) та адреса електронної пошти закладу освіти, або вчителя, на яку потрібно надіслати результати виконання практичної роботи.


Отримання навчальних матеріалів та спілкування між учасниками дистанційного навчання (учитель-учень) забезпечується через передачу відео-, аудіо-, графічної та текстової інформації у синхронному або асинхронному режимі. Це можуть бути письмові роботи, а також навчальний проєкт, заповнення таблиць, побудова схем, моделей тощо.

За потреби, завдання учнів можна контролювати через будь-який месенджер, що має відозв’язок (Zoom, Skype тощо).

З різними можливостями отримання зворотного зв’язку можна ознайомитись на платформах дистанційного навчання.

Платформа Moodle – безкоштовна відкрита система управління дистанційним навчанням. Дозволяє використовувати широкий набір інструментів для освітньої взаємодії вчителя, учнів та адміністрації закладу освіти. Зокрема, дає можливість:

  • представляти навчальний матеріал у різних форматах (текст, презентація, відеоматеріал, вебсторінка; урок як сукупність вебсторінок із можливим проміжним виконанням тестових завдань);
  • здійснювати тестування та опитування школярів із використанням запитань закритого (множинний вибір правильної відповіді та співставлення) і відкритого типу;
  • виконувати завдання учнями з можливістю пересилати відповідні файли.

Крім того, система має широкий спектр інструментів моніторингу навчальної діяльності учнів. Наприклад, щодо загального часу роботи учня з конкретним навчальним курсом, відповідними темами або складовими елементами навчального матеріалу, загальної успішності учня або класу під час виконання тестових завдань тощо.

Хмарні сервіси (Office365, Google) для спільної роботи учнів та вчителя.

Хмарний сервіс Google-диск надає можливості створювати багатофункціональне користувацьке середовище, продуктивне та зручне для учнів та вчителів, для обміну файлами, структурування і збереження їх в одному місці.

Google-форма. Можна збирати відповіді учнів і потім проводити автоматичне оцінювання результатів тестування.

Classtime. Є бібліотека ресурсів і можливість створювати запитання.

Learningapps. Дозволяє створювати вправи різних типів на різні теми або користуватися готовими.

Анкетування. Для проведення поточного контролю під час дистанційного навчання зручно використовувати різноманітні анкети. Анкета – достатньо гнучкий інструмент, оскільки питання можна ставити безліччю різних способів. У дистанційній освіті після освоєння кожної теми можна використовувати анкети, в яких учень сам оцінює свої результати навчання за такими показниками:

– зрозумів / зрозуміла, можу вирішити самостійно;

– зрозумів / зрозуміла можу вирішити з підказкою;

– не зрозумів / не зрозуміла, не можу вирішити.

Роботи можуть збиратися також в учнівському портфоліо. Для оцінювання індивідуальних досягнень учнів може бути використане оцінювання портфоліо.

Портфоліо – це накопичувальна система оцінювання, що передбачає формування уміння учнів та учениць ставити цілі, планувати і організовувати власну навчальну діяльність; накопичення різних видів робіт, які засвідчують рух в індивідуальному розвитку; активну участь в інтеграції кількісних і якісних оцінок; підвищення ролі самооцінки.

Таке оцінювання передбачає визначення критеріїв для включення учнівських напрацювань до портфоліо; форми подання матеріалу; спланованість процесу оцінювання; елементи самооцінки з боку учня тощо.

Для створення портфоліо немає встановлених правил і вимог. Його суть у тому, щоб показати, на що здібні учні. Способи оформлення можуть бути різними: від відбору найкращих досягнень із будь-якого предмету (предметів) до накопичення всіх робіт, виконаних учнем. Для створення портфоліо можна користуватися цим посиланням.

Оскільки на сьогодні не розроблена єдина система оцінювання за дистанційною формою навчання, можна користуватися тими засобами, які комфортні для всіх учасників освітнього процесу.

У разі неможливості застосовувати названі вище платформи, можна використовувати Viber або інші зручні месенджери.

Важливо: Потрібно не лише збирати зворотний зв’язок від учнів, а й надавати їм свій: що виконано добре, над чим варто попрацювати, де найближча зона розвитку учня. Надавайте дітям більше підтримки. Наприклад, в SMS повідомленнях: «Молодець!», «Ти робиш успіхи!» тощо.

Оптимальним способом оцінювання є той, до якого готові ви та ваші учні! Звісно, найкраще, якщо ви можете проводити оцінювання в режимі онлайн або на дистанційних платформах, де є відповідна функція та інструментарій. Якщо вам із причин, що не залежать від вас, недоступний жоден з інструментів дистанційного оцінювання, то після закінчення карантину оцінювання треба буде зробити очно.

Зважаючи на ситуацію у країні, варто надавати учням можливість повторно виконати роботи.

Інструменти спілкування в дистанційному навчанні

Електронна пошта – це стандартний сервіс інтернету, що забезпечує передавання повідомлень, як у формі звичайних текстів, як і в інших формах (програмах, графіці, звуках, відео) у відкритому чи зашифрованому вигляді. У системі освіти електронна пошта використовується для організації спілкування викладача й учня, а також учнів та учениць між собою.

Форум – найпоширеніша форма спілкування вчителя й учнів у дистанційному навчанні. Кожний форум присвячений якійсь проблемі або темі. Модератор форуму реалізує дискусію чи обговорення, стимулюючи запитаннями, повідомленнями, новою цікавою інформацією.

Програмне забезпечення форумів дозволяє прикріпити різні файли певного розміру. Кілька форумів можна об’єднати в один великий. Наприклад, під час роботи малої групи учнів над проєктом створюються форуми для кожної окремої групи з метою спілкування під час проведення дослідження над вирішенням поставленого для цієї групи завдання, потім – обговорення загальної проблеми проєкту всіма учасниками навчального процесу (вебконференція).

Чат – спілкування користувачів мережі в режимі реального часу, засіб оперативного спілкування людей через інтернет. Є кілька різновидів чату: текстовий, голосовий, аудіовідеочат. Найбільш поширений – текстовий. Голосовий чат дозволяє спілкуватися за допомогою голосу, що важливо під час вивчення іноземної мови в дистанційній формі.

Відеоконференція – це конференція в онлайн-режимі. Вона проводиться у визначений день і в призначений час. Це – один із сучасних способів зв’язку, що дозволяє проводити заняття, коли учні і вчитель перебувають на відстані. Отже, обговорення й ухалення рішень, дискусії, захист проєктів відбуваються в режимі реального часу. Вчитель і учні можуть бачити одне одного, вчитель може супроводжувати лекцію наочним матеріалом.

Блог – форма спілкування, яка нагадує форум, де право на публікацію належить одній особі чи групі людей. Наприклад, автор (один учень чи група) виконав певне завдання (твір, есе), яке розміщує на сайті свого мережевого щоденника (блогу), потім автор блогу дає можливість іншим учням прочитати і прокоментувати розміщений матеріал. В учнів з’являється можливість обговорення й оцінки якості публікації і коментарів.

Середовище Classroom дозволяє організувати онлайн-навчання, використовуючи відео, текстову та графічну інформацію, різні додатки Google. Учитель має можливість контролювати, систематизувати, оцінювати діяльність, переглядати результати виконання вправ, застосовувати різні форми оцінювання.

Соціальні мережі та месенджери дозволяють створювати закриті групи, чати, теми, завдань, проблем, інформації.

Відео-уроки на допомогу вчителю

Офіс Президента спільно з Міністерством освіти і науки, Комітетом Верховної Ради з питань освіти, науки та інновацій запускають проект «Всеукраїнська школа онлайн». Проект має забезпечити доступ до дистанційної освіти для всіх українських школярів з 5-го по 11-й клас на час карантину.

Викладаються такі предмети: українська мова, українська література, історія України, всесвітня історія, англійська мова, фізика, алгебра, геометрія, географія, хімія та біологія.

Відеоуроки покажуть українські телевізійні канали. Кожен клас закріплений за конкретними телевізійними каналами:

  • 5-й клас – «Плюс-Плюс» та «112 Україна»;
  • 6-й клас – ZOOM та NewsOne;
  • 7-й клас – ZIK;
  • 8-й клас – Індиго та УНІАН;
  • 9-й клас – Рада та UA: Культура;
  • 10-й клас – UA: Перший;
  • 11-й клас – М1.

Трансляція уроків відбуватиметься щодня, з понеділка до п’ятниці. Початок о 10-й ранку. Старт трансляцій – 6 квітня. Розклад занять

Також відеоуроки можна буде переглянути щодня на офіційних сторінках Міністерства освіти і науки у Facebook та на YouTube.

Розклад занятьbit.ly/2Jtlxyh

Відділ освіти Бершадської райдержадміністрації рекомендує інформацію використати в роботі, довести до відома педагогічних працівників, учнів та батьків. 

 
 


01.04.2020 | Aдмін

Вернутись назад