Інформаційно-роз'яснювальна робота (02.06.2020р.)

Реформування шкільної освіти в Україні відбувається стрімко. Одним із позитивних зрушень та одночасно однією зі складових сучасних освітянських змін стало створення опорних шкіл, що є своєрідним кроком до закладів освіти майбутнього. Головна мета опорних шкіл — забезпечити дітям рівні можливості доступу до якісної освіти.
У рамках реформи децентралізації в державі відбувається моделювання мережі закладів загальної середньої освіти. На сьогодні, заклади загальної середньої освіти можуть отримувати додаткову державну підтримку на модернізацію та створення нового освітнього простору. Однак, такі заклади у першу чергу, мають мати статус опорних (опорних шкіл).
Опорний заклад освіти – це заклад загальної середньої освіти, що має зручне розташування для підвезення дітей з інших населених пунктів, забезпечений кваліфікованими педагогічними кадрами, має сучасну матеріально-технічну і навчально-методичну базу та спроможний забезпечувати на належному рівні здобуття профільної освіти.
З метою наближення місця навчання дітей до їхнього місця проживання у відповідному населеному пункті може утворюватися філія закладу освіти. Філія – це територіально відокремлений структурний підрозділ закладу освіти, що не має статусу юридичної особи та діє на підставі положення, затвердженого в установленому порядку. Філія забезпечує здобуття початкової освіти, а також за рішенням засновника – базової середньої освіти. Філія може мати у своїй структурі підрозділ, який забезпечує здобуття дошкільної освіти.  Зі створенням опорної школи її філії лише втрачають статус юридичної особи, директори шкіл можуть стати  завідувачами філій, їхній тарифний розряд залишається той самий, втрачаються лише певні повноваження. Зокрема, можливість приймати на роботу педагогічних та технічних працівників філії.
Тож опорна школа цілком вписується у вимоги нових законів «Про освіту», «Про повну загальну середню освіту», в концепцію Нової української школи.
У рамках процесу децентралізації влади у Бершадському районі відбувається утворення об’єднаних територіальних громад, освітніх округів  та опорних навчальних закладів (Джулинський опорний заклад та опорний заклад «ШляхівськаЗОШ І-ІІІ ступенів імені Героя Соціалістичної Праці Кузика Григорія Йосиповича»).
У  Бершадському районі  створено три освітні  округи:
Бершадський освітній округ (27 сесії 7 скликання від 09.04.19)
Шляхівський освітній округ (21 сесія 7 скликання 17.08.18)
Джулинський освітній округ.
З метою виявлення ефективних моделей діяльності закладів освіти та формування мережі опорних загальноосвітніх на
Для рівного доступу усіх дітей до якісної освіти, раціонального і ефективного використання ресурсів, створення єдиного механізму реформування системи загальної середньої освіти й упорядкування шкільної мережі району  в районі діють дві опорні школи:
опорний заклад «Джулинська ЗОШ І-ІІІ ступенів» з двома філіями І-ІІ ступенів (Берізкобершадська  та Хмарівська);
опорний заклад «ШляхівськаЗОШ І-ІІІ ступенів імені Героя Соціалістичної Праці Кузика Григорія Йосиповича») з двома філіями І-ІІ ступенів (Теофилівська та Тирлівська).
Створені опорні заклади отримують підтримку від держави для покрашення матеріально-технічної бази, адже основне завдання опорної школи це: створення єдиного освітнього простору та безпечного освітнього середовища; забезпечення рівного доступу осіб, у тому числі з особливими освітніми потребами, до якісної освіти; створення умов для здобуття особами повної загальної середньої освіти, зокрема шляхом проведення профорієнтаційної роботи серед здобувачів освіти, забезпечення реалізації їх індивідуальної освітньої траєкторії, концентрації та ефективного використання наявних ресурсів, їх спрямування на задоволення освітніх потреб здобувачів освіти, створення єдиної системи виховної роботи.

 

02 червня 2020 року начальник відділу освіти провела зустрічі з трудовими колективами та представниками громадськості сіл Красносілка, Крушинівка та Шумилів. Також відбулися зустрічі з головами сільських рад Красносілка та Маньківка. На цих зустрічах обговорювали питання створення опорного закладу на базі Красносільської ЗОШ І-ІІІ ступенів з філіями в Крушенівці та Шумилові. Як саме і чи зміняться умови навчання учнів в усіх трьох закладах, питання підвозу, видачі документів та інші питання, що хвилюють педагогічний, батьківський колективи та адміністрації.