Надання публічної інформації відділом освіти Бершадської районної державної адміністрації Вінницької області здійснюється у відповідь на інформаційний запит. Згідно із законом України «Про доступ до публічної інформації», публічною є відображена та задокументована будь-якими засобами та на будь-яких носіях інформація, що була отримана або створена в процесі виконання суб’єктами владних повноважень своїх обов’язків, передбачених чинним законодавством, або яка знаходиться у володінні суб’єктів владних повноважень.
    Запит на інформацію до відділу освіти Бершадської райдержадміністрації (індивідуальний або колективний) може подаватися в усній, письмовій чи іншій формі (поштою, факсом, телефоном, електронною поштою) на вибір запитувача:

Наказ про доступ до публічної інформації

Запит на публічну інформацію

Порядок доступу до публічної інформації

Перелік відомостей, які становлять службову інформацію