А у нас, у дитсадку!.. Тематичні тижні в ДНЗ "Колосок" с. Флорино

Гарною традицією в роботі дошкільного навчального закладу «Колосок» с. Флорино стало проведення тематичних тижнів. Так з 23.01.2017 по 27.01.2017. в ДНЗ пройшов тематичний тиждень молодого вихователя, а з 30.01.2017 по 03.02.2017. - тематичний тиждень музичного мистецтва.

Метою проведення тижнів стало особисте та професійне зростання педагогів закладу, розкриття потенційних можливостей кожного педагога у командній співпраці; поглиблення педагогічних знань, формування професійної компетентності вихователів.

В план роботи ввійшло:

-         консультації для молодих педагогів;

-         виставки науково – методичної, педагогічної та психологічної літератури;

-         відвідування відкритих занять та режимних моментів у досвідчених колег;

-         робочі наради;

-         засідання «Клубу молодого вихователя».

Під час засідань розглядалися актуальні питання поглиблення педагогічних знань освітньої програми дітей від 2 до 7 років «Дитина», зокрема розділу «Музичний калейдоскоп»

Активне проведення та обговорення заходу учасниками свідчить про актуальність та своєчасність запропонованого матеріалу.

 

 

 Галина Гайдученко, методист ДНЗ «Колосок» с.Флорино 

13.02.2017 | Aдмін | Читати далі

День в історії. Утворення міста-держави Ватикан

11 лютого 1929 року у Латеранському палаці в Римі державний секретар Ватикану кардинал П'єтро Гаспаррі та прем'єр-міністр Італії Беніто Муссоліні підписали договір, у відповідності з яким було створено нову папську державу Ватикан, яку Італія визнавала як рівноправний суб'єкт міжнародного права. Згідно з Латеранськими угодами, папа римський відмовлявся від участі в політичному житті Італії, міжнародних конференціях на державному рівні, залишаючись лише главою католицької церкви і папської держави.

Папська держава була заснована у 754 році, коли король франків Піпін Короткий, до якого папа римський Стефан II звернувся по захист від лангобардів, подарував Святому престолу території Римського і Равенського екзархатів, що колись належали Візантії. У 772 році Карл Великий розширив папські володіння поблизу Равенни, а його син Людовик I Благочестивий подарував ще кілька територій. Повну незалежність від феодальної знаті Італії, Франції та Німеччини Папська держава здобула за Іннокентія III, з ослабленням впливу Священної Римської імперії німецької нації, яка в 1197 році остаточно втратила Італію.

У наступні століття вплив Риму на політичні події в Європі був одним із найвизначальніших і став слабнути лише в кінці XVIII віку, особливо в епоху революційних і наполеонівських воєн. Після проголошення об'єднаного Італійського королівства, Папська область разом з Римом (крім Ватикану) увійшла до його складу лише 20 вересня 1870 року, коли її союзник Франція зазнала поразки від Прусії.

Наступні 60 років римські папи вважали себе «полоненими», продовжуючи претендувати на світську владу, і лише 11 лютого 1929 року державний секретар Ватикану кардинал П'єтро Гаспаррі та прем'єр-міністр Італії Беніто Муссоліні в Латеранському палаці в Римі підписали договір, за яким Ватикан набув унікального в міжнародному праві суверенітету - він є властивістю не самої територіальної одиниці розміром 44 гектари в центрі Риму, або її населення, а належить юридичному утворенню під назвою Апостольський Престол, влада якого на території Держави Міста Ватикан є верховною та єдиною, а на міжнародній арені Святий Престол є незалежним і самостійним.

Крім того, за Латеранськими угодами Італія зобов'язалась виплатити Святому Престолу відшкодування за втрату суверенітету, території і майна у 1870 році, а Ватикан - визнати об’єднане Італійське королівство під владою Савойської династії і Рим як його столицю та дотримуватись нейтралітету в міжнародних відносинах і утримуватись від посередництва, якщо на його участь у цьому не дали згоду усі сторони.

7 червня 1929 року Папа Пій ХІ оголосив Основний закон (конституцію) Держави Міста Ватикан, який діяв до 2001 року, коли був замінений новим, оголошеним Іваном Павлом ІІ, - згідно з ним Верховний Понтифік, Суверен Держави Міста Ватикан, володіє всією повнотою законодавчої, виконавчої та судової влади і лише Папа Римський має право в будь-який час вносити зміни до чинної конституції або замінити її новою.

 

11.02.2017 | Aдмін | Читати далі

День в історії. Міжнародний день жінок і дівчаток в науці

20 грудня 2013 року Генеральна Асамблея прийняла резолюцію про науку, техніку і інновації в цілях розвитку, в якій визнавалося, що повноцінний і рівний доступ до сфери науки, техніки і інновацій для жінок будь-якого віку і їх участь в цій сфері є необхідною умовою забезпечення гендерної рівності і розширення прав і можливостей жінок.

15 грудня 2015 року Генеральна Асамблея прийняла резолюцію, проголосивши 11 лютого Міжнародним днем жінок і дівчаток в науці (A/RES/70/212). Організація Об’єднаних Націй запропонувала всім державам-членам, організаціям і органам системи ООН та інших міжнародним і регіональним організаціям, приватного сектору та науковим колам, а також громадянського суспільства, включаючи неурядові організації і приватних осіб, відзначати Міжнародний день жінок і дівчаток в науці належним чином, в тому числі за допомогою проведення просвітницьких і суспільно-пропагандистських заходів, з тим щоб заохочувати повноцінну і рівноправну участь жінок і дівчаток в процесах в сфері освіти, професійної підготовки, забезпечення зайнятості та прийняття рішень в природничо-наукової області, ліквідувати всі прояви дискримінації по відношенню до жінок , в тому числі в галузі освіти і зайнятості, і долати правові, економічні, соціальні та культурні бар’єри на шляху до цього, в тому числі заохочуючи розробку науково-освітньої політики та програм, включаючи, в міру необхідності, шкільні програми, сприяти більш широкому залученню жінок і дівчаток до сфери науки, заохочувати розвиток жінками наукової кар’єри і визнавати досягнення жінок в науці.

Шановні колежанки, працівниці освітянської галузі, щиро вітаємо з цим днем!

11.02.2017 | Aдмін | Читати далі

Інтелект України

Не те, що трапляється з людиною, робить її

 великою (значущою), а те, що вона сама

робить із собою та оточенням.

І. Бех, науковий консультант  проекту«Інтелект України»

 Цивілізаційні, соціальні та національні виклики сучасності вимагають реформування системи освіти України  з метою формування в молодого покоління здатності до ефективної життєдіяльності в умовах розбудови правової демократичної держави та громадянського суспільства, створення сучасної економіки. Модернізація національної системи освіти на засадах компетентнісного підходу є домінантою змін в Україні.

З 2008 року на базі тоді ще навчально-виховного комплексу № 169 м. Харків проводиться дослідно-експериментальна робота всеукраїнського рівня з проблеми «Створення системи супроводження навчання, виховання та розвитку академічно обдарованих дітей».

24 – 25 січня 2017 року на базі гімназії № 169 м. Харків проходив науково-практичний семінар «Шляхи модернізації системи освіти в науково-педагогічному проекті «Інтелект України» для керівників загальноосвітніх навчальних закладів, які у 2016-2022 роках братимуть участь у проведенні всеукраїнського експерименту за темою «Реалізація компетентнісного підходу в науково-педагогічному проекті «Інтелект України». В роботі семінару взяли участь науковці Інституту модернізації змісту освіти МОН України, Харківського НПУ  ім. Г.С. Сковороди, ХНУ ім. В.Н. Каразіна, Інституту охорони здоров’я дітей та підлітків НАМН України, члени науково-методичної ради проекту, делегації  Вінницької, Донецької, Одеської, Херсонської, Черкаської областей та м. Київ.

В теоретичній частині учасники семінару мали змогу ознайомитись з теоретико-методологічними, методичними та організаційними засадами  модернізації системи освіти в науково-педагогічному проекті «Інтелект України», над створенням,  апробацією та реалізацією якого нині працює більше 60 науковців і педагогів, відкритих до діалогу та співпраці.

Експеримент у початковій школі завершено. Типові навчальні плани для 1-6 класів загальноосвітніх навчальних закладів І-ІІ ступенів, які працюють за науково-педагогічним проектом «Інтелект України»,  затверджені наказом Міністерства освіти і науки України від 02.11.2016 р. № 1319. Програми відповідають чинним Державним стандартам початкової та базової загальної середньої освіти. Особлива увага приділяється вивченню української та іноземної мов, математики. До робочого навчального плану з освітніх галузей «Математика», «Природознавство. Суспільствознавство», «Технології» окрім традиційних включено нові предмети –  «Еврика» (2-4 клас), «Навчаємось разом» (1-6 клас), «Основи самоменеджменту» (7-8 клас), «Природознавство. Моя планета Земля» (5 клас), «Природознавство. Твої фізичні відкриття» (5-6 клас), «Трудове навчання. Технічна творчість» (5-9 клас), «Креслення» (8 клас), «Комп’ютерна графіка» (8-9 клас).

З особливостями реалізації проекту  учасників семінару ознайомили педагогічні працівники Харківської гімназії № 169 під час проведення уроків у проектних 1-4 класах. Кожен урок є поліфункціональним, а навчальний процес носить діяльнісно-пошуковий характер – «навчання через руки».

Нас вразив рівень сформованості в учнів 2-4 класів життєвих та загальнонавчальних компетентностей: навичок виокремлення зі списку щоденних справ головних і невідкладних, вміння аргументувати, наводити доказові приклади, робити узагальнення та висновки, розв’язувати винахідницькі задачі, працювати з географічною картою тощо.

Надзвичайна увага у проекті приділяється національно-патріотичному та родинному вихованню, залученню батьків до щоденної навчальної співпраці та спілкування зі своїми дітьми.

Мені пощастило долучитися до експерименту, який вже зараз, на мою думку, наближає систему освіти України до кращих світових освітніх систем.

За рішенням педагогічної ради від 30.01.2017 р. Бершадська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №3 планує у 2017-2018 н. р. взяти участь у проведенні всеукраїнського експерименту «Реалізація компетентнісного підходу в науково-педагогічному проекті «Інтелект України» та відкрити перший клас, який буде навчатися за програмою та навчально-методичним забезпеченням проекту «Інтелект України».

Запрошуємо до співпраці колег та батьків майбутніх першокласників!

 Людмила Якушенко, в. о. директора Бершадської ЗОШ І-ІІІ ступенів №3

 

10.02.2017 | Aдмін | Читати далі

Організація самостійної діяльності, практичних умінь та навичок учнів на уроках біології. Ставківська школа.

Під такою назвою 7 лютого пройшов практичний семінар учителів біології на базі Ставківської ЗОШ І-ІІ ступенів. Традиційно захід розпочався з «візитівки» та екскурсії по школі. Педагоги познайомилися з виставкою місцевого фотоаматора Василя Пастуха, закоханого в природу рідного краю. Учителі біології відвідали 2 різнопланові уроки, які провела Диренко Тетяна Олександрівна. На занятті у 6 класі з теми «Насінина, її будова та значення» були використані проблемно-пошуковий, когнітивний, візуальний та інтерактиві методи навчання. Важливе значення для засвоєння знань учнями відіграв  дослідницький практикум.  Урок сподобався дітям та мав схвальні відгуки колег.

Урок біології у 9 класі на тему« Постембріональний розвиток людини» вирізнявся збільшенням самостійної діяльності учнів, адже діти готували міні-проекти щодо різних вікових періодів розвитку людини. Урок був насичений цікавими експрес-методами перевірки знань учнів – це термінологічна дуель, біологічна абетка, вправа «Відгадай…».  Та головною метою такого заняття було формування потреби здорового способу життя підлітків, поняття  відповідального батьківства та відношення до життя як до найбільшої цінності.

Учителі початкових класів разом з своїми вихованцями підготували екологічну казку «Збережемо первоцвіти», яка  стала ніби предвісником  весни. 

На завершення семінару  педагоги проаналізували уроки  біології; колегіально вирішили поширити досвід Диренко Т.О. серед учителів району. Також було підведено  підсумки Міжнародного природничого конкурсу  «Колосок-осінній 2016».

 Ірина Романчук, методист РМК

10.02.2017 | Aдмін | Читати далі

День безпеки в Інтернеті

Ця міжнародна календарна подія виникла за сприянням організації Insafe починаючи з 2004 року. Воно відзначається щорічно у другий день другого тижня лютого.

Метою Дня безпеки в Інтернеті є поширення знань про безпечне, відповідальне і позитивне використання цифрових технологій для дітей та молоді.

У всьому світі, День безпеки в Інтернеті відзначається в більш ніж ста країнах і координується об’єднаної мережею Insafe/INHOPE, за підтримки Європейської комісії, а також 31-им національним центром забезпечення безпеки в Інтернеті по всій Європі.

Ця подія дозволяє зробити акцент на позитивному використанні технологій і вивчити роль, яку ми всі граємо в цілях сприяння створенню кращого і більш безпечної онлайн-спільноти. Воно служить закликом для молодих людей, батьків, вихователів, вчителів, соціальних працівників, співробітників правоохоронних органів, підприємств, політиків і широких верств суспільства, щоб об’єднатися з метою сприяння та створення найбільш позитивного і кращого інтернету.

Цього року  День безпеки в Інтернеті припадає на 7 лютого.

08.02.2017 | Aдмін | Читати далі
Сторінки: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 «205» 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287
Всього новин: 1720