Вісті зі шкіл. Компетентнісний підхід на уроках фізики Серединської школи

28 листопада 2017 року на базі Серединської ЗОШ  І-ІІІ ступенів відбувся районний семінар учителів фізики з проблеми «Реалізація компетентнісно-діяльнісного підходу до навчання фізики в контексті впровадження новітніх технологій».

Учителі фізики із загальноосвітніх навчальних закладів району мали змогу відвідати відкриті уроки: у 7 класі з теми: «Коливальний рух. Амплідуда коливань. Маятники»   та у 9 класі з теми: «Око як оптична система. Зір і бачення. Окуляри. Вади зору та їх корекція» ( вчитель Морванюк А.О.). На уроці  у 7 класі були застосовані методи навчання, які поглиблювали компетентнісну спрямованість щодо вивчення шкільного курсу фізики. Учні власноруч проводили цікаві досліди, на основі здобутих знань пояснювали фізичні явища, які спостерігали. Така форма навчальної діяльності сприяє формуванню ключових компетентностей, необхідних для життєвого досвіду. Також, слід відмітити, використання учителем міжпредметних зв’язків із біологією  у 9 класі  з використанням мультимедійних засобів навчання для пояснення  на прикладі ока  оптичної системи, впливу  різних факторів на зір та формування здоров'язбережувальної компетентності учнів і бережливого ставлення до власного здоров'я.

Яскравою ілюстрацією до розкриття проблеми семінару стала демонстрація проектів учнями 7 та 9-го класу «Дифузія в побуті, природі та техніці», «Прості механізми» та «Магнітний запис інформації». Презентація даних проектів  здивувала учасників семінарусвоєю оригінальністю.

Під час обговорення  мова йшла про роль та місце діяльнісного підхіду на уроках фізики, про чинники, які позитивно впливають на формування мотивації на уроках фізики, про використання в процесі навчання наявного життєвого досвіду учнів, їхніх повсякденних спостережень, досвіду практичної діяльності; зв’язок навчального матеріалу з повсякденним життям; використання результатів навчання в практичній діяльності людини. Особлива увага була звернута на необхідності використання різних видів проектів для успішного оволодіння учнями фізики, урізноманітнення форм і методів роботи з учнями з метою підвищення ефективності та результативності навчання, а також вироблення практичних навичок із застосування знань з фізики у повсякденному житті.

В ході засідання круглого столу, на якому панувала творча та доброзичлива атмосфера, кожен із учасників ділився своїм досвідом роботи із проблеми. Дане засідання, , ще раз підтвердило, що обмін досвідом, спілкування з однодумцями, пізнання нового та повторення добре знаного забезпечує необмежені можливості реалізації педагогічної майстерності.

  Аделаїда Філімонова, завідувач РМК Продовження тексту новини30.11.2017 | Aдмін

Вернутись назад