Індивідуальне навчання в системі освіти

Індивідуальне  навчання  в  системі освіти є однією з форм організації навчально-виховного  процесу учнів з особливими освітніми потребами. Організація навчального процесу з такими дітьми принципово відрізняється від стандартної форми, адже потребує насамперед врахування психофізичних можливостей дитини.

 Під час здійснення психолого-педагогічного вивчення учнів, які потребують корекції психофізичного розвитку, працівниками Бершадської психолого-медико-педагогічної консультації (ПМПК), як правило, відзначаються:

- знижений рівень розвитку пізнавальних психічних процесів;

- труднощі у сприйнятті навчального матеріалу;

- знижену працездатність, підвищену втомлюваність та виснаження, порушення концентрації уваги;

- недостатню орієнтацію в соціумі, низьку соціальну активність; низький рівень мотивації у досягненні мети;

- низьку або ж завищену самооцінку;

- звичку до невимогливого чи поблажливого ставлення;

  - підвищену тривожність тощо.       Саме з цією метою 29.01.2013 р. районною психолого-медико-педагогічною консультацією на базі РМК було організовано семінар для вчителів, які здійснюють навчання учнів за індивідуальною формою на тему: «Педагогічний супровід дітей з порушеннями психофізичного розвитку  в умовах індивідуальної/інклюзивної форми навчання». 

Педагогічні працівники були ознайомлені з детальними аспектами педагогічного супроводу дітей з особливими потребами в умовах навчального закладу, станом впровадження інклюзивної форми навчання.

Консультант-корекційний педагог ПМПК, Н.В. Вітковська  наголосила на корекційній спрямованості індивідуальної форми навчання дітей з інвалідністю та ознайомила з посадовими обов’язками асистента вчителя.

В роботі семінару взяла участь методист РМК з психологічної служби Л.М. Салига, яка розповіла про взаємодію практичних психологів з педагогічними працівниками навчального закладу в умовах впровадження інклюзивного навчання.

  В ході семінару було обговорено необхідність комплексного психолого-медико-педагогічного супроводу дітей з порушеннями психофізичного розвитку. Також педагоги акцентували увагу на необхідності сприятливого морально-психологічного клімату сім'ї, яка виховує дитину з особливими освітніми потребами. 

Семінар завершився заняттям з елементами тренінгу «Уроки особливого етикету», яке провела консультант-практичний психолог ПМПК – Л.А. Маршалковська.  Заняття сприяло розширенню знань педагогів про можливості дітей з різними порушеннями, розвитку вміння легко знаходити контакт з такими дітьми, активізувати особистісний потенціал  та оптимально реалізувати креативний підхід у нестандартних ситуаціях. Люди з порушеннями психофізичного розвитку дуже чутливі до ставлення оточення. Тож в ході заняття, педагоги мали можливість переглянути відеоматеріали про існуючу систему етикету спілкування з людьми, які мають обмежені фізичні можливості. Знання педагогами кодексу спілкування з дітьми, які мають інвалідність значно впливає на процес соціального розвитку як дитячого колективу так і суспільства вцілому.

Отже, підвівши підсумки семінару, необхідно зазначити, що сьогодні досить актуальними питаннями є не тільки лікування та навчання дітей з порушеннями психофізичного розвитку, а й включення їх в активне суспільне життя, розвиток  вміння жити зі своїми особливостями, формування почуття самодостатності та реальних перспектив до подальшого життя.

Росолик О.С., завідувач районної ПМПК31.01.2013 | Aдмін

Вернутись назад