Семінар учителів історії

Сьогодні історична освіта спрямована на те, щоб навчити учнів розуміти історичний процес у ролі дослідника людських відносин, що розгорталися в просторі і часі. Тому постає питання про вдосконалення вивчення історії та розробку нових підходів до цього. Пошуки засобів навчання в історичній освіті спонукають до нововведень у навчально-виховній системі, зумовлюють створення і застосування педагогічних технологій, які забезпечують цілеспрямоване формування в учнів заданих якостей. А саме –  розвитку компетентностей  учнів та педагогів .   
Компетентність – це здатність застосовувати набуті знання, вміння, навички, способи діяльності і власний досвід у нестандартних ситуаціях з метою розв’язання певних життєво-важливих проблем. Компетентність є особистісним утворенням, яке проявляється в процесі активних самостійних дій людини. 
Нещодавно на базі Берізкобершадської ЗОШ І-ІІ ст. відбувся семінар учителів історії на тему «Розвивальна  діяльність на уроках історії. Формування в  учнів ключових та предметних компетентностей відповідно до вікових особливостей».  Під час  якого  педагогічним колективом школи було продемонстровано реалізацію завдань, що постають перед сучасною школою –  виховати особистість, здатну до життєтворчої діяльності. Така особистість зуміє правильно обрати свій шлях у житті зважаючи на власні можливості; буде ставити перед собою завдання самовдосконалення й саморозвитку, що стане запорукою успіху в різних сферах діяльності. 
 


Директор школи Дяченко Микола Петрович зустрів учасників  семінару і провів оглядову екскурсію. Особливо цікавими  стали зупинки в Кімнаті бойової та трудової слави села  та Світлиці. Юні екскурсоводи, учні 6-9 класів, вправно  відкривали перед гостями то одну то іншу сторінку історії рідного села.  Кімната  бойової та трудової слави – то результат кропіткої праці всього педагогічного колективу Берізкобершадської школи, а, насамперед, учителя історії – Череушенко Надії Афанасіївни. Надія Афанасіївна  веде краєзнавчо-пошукову роботу:  досліджує буремні роки Великої Вітчизняної війни, голодомору, колективізації, по крупинах збирає свідчення очевидців, залучає до цієї потрібної справи своїх учнів.
На уроці історії України у 9 класі на тему «Відродження громадівського руху в 70-90-х роках ХІХ століття» учням було запропоновано самостійно виявити причини  відродження громад,  знайти спільні та відмінні риси «старих» та «нових» громад, охарактеризувати ведучих діячів, основні соціально-політичні настрої в країні.   Учителем відведене вагома роль  для випереджувального навчання, що надає можливість учням відчути себе у ролі учителя,співавтора уроку, а не пасивного глядача.
У 6 класі проведено урок-подорож на тему «Антична грецька цивілізація класичної доби».  Такий нетрадиційний урок дав змогу розкритись учням різнобічно. Тут були і малюнки грецьких амфор і портрети богів, імпровізовані  «збори 500», співалися авторські частівки … 
Головною особливістю уроків історії в Берізкобершадській школі стала робота учнів з історичними картами та документами, за збережений архів яких слід подякувати адміністрації школи та учителю історії.
Логічним завершенням семінару став круглий стіл учасників, на якому учитель історії Джулинської ЗОШ І-ІІІ ст. Заміхора Лариса Анатоліївна поділилась власним досвідом  формування ключових та загальнопредметних  компетентностей  за допомогою проектних технологій.
Сучасне суспільство вимагає виховання самостійних, ініціативних, відповідальних громадян, здатних ефективно взаємодіяти у виконанні соціальних, виробничих і економічних завдань. Виховання саме таких особистісних якостей і творчих здібностей людини, умінь самостійно здобувати нові знання та розв’язувати проблеми, орієнтуватися в житті суспільства -  основне завдання  сучасної загальноосвітньої школи.
Когут О.М., методист РМК
 


14.04.2015 | Aдмін

Вернутись назад